Home
Contact

Over mij

Continu verbeteren

Arbeidsflexibiteit

Plan van aanpak

Media berichten

Gastspreker

Werkgevers

Continu verbeteren

 

Arbeidsflexibiliteit

 

Generatiemanagement:

Momenteel zijn er 4 generaties binnen bedrijven aanwezig. Van 1 grote generatie wordt er tussen nu en 10 jaar afscheid genomen, omdat deze generatie in een ouderenregelingen terecht komt. In deze generatie zit veel kennis en dit zal opgevangen dienen te worden. Hier ligt een grote kans om te veranderen als onderneming en bovenstaande factoren te ontwikkelen om de concurrentiepositie te versterken.

 

Door technologie, automatisering, standaardisatie, efficiency, effectiviteit, verbeterpotentieel en verantwoording lager in de organisatie te leggen, zal de arbeidsproductiviteit per FTE verhogen en dit vraagt om een medewerker met andere kwalificaties.

Daarnaast zal ten allen tijde de generaties bij elkaar gebracht moeten worden om ervoor te zorgen dat er geen medewerkers buiten het team dreigen te vallen (coaching, opleiding, aandacht en communicatie zijn hierin belangrijke factoren).

 

 

Flexibiliteit, sociale innovatie:

Wat belangrijk is voor de eerder genoemde kenniseconomie is de factor flexibiliteit. Het wordt steeds belangrijker om naar de wensen van de werknemers te kijken en hierop te anticiperen.

 

Onderwerpen als maatschappelijke drivers, ontwikkeling, privé/ werk in balans, keuzepakketten worden steeds belangrijker om de juiste persoon bij een vacature te vinden. Tevens zal er naar andere mogelijkheden gekeken moeten worden dan alleen de traditionele dienstverbanden: uitzendkrachten, ZZP'ers, projectmatig arbeidkrachten inzetten en medewerkers met een vast dienstverband veel breder inzetten. Dit zal leiden tot een maximale flexibiliteit.


 

Volume/orders schommelingen:

 

                  Onderneming                         Volume                    Personeel

 

                     Volume is het water           Volume vast                  Personeel vast

                      onder het schip.                Volume flex                   Personeel flex

 

Het is belangrijk dat volume/orders en inzet van personeel in evenwicht zijn. Veel bedrijven hebben een te grote vaste schil t.o.v. de vaste schil van volume.