Home

Contact

Over mij

Continu verbeteren

Arbeidsflexibiteit

Media berichten

Gastspreker

Werkgevers

Continu verbeteren

 

Continu verbeteren

 

Continu verbeteren is een proces en geen project, dit zit volledig opgesloten in onderstaand proces genaamd controlloops.

Controlloops bestaat uit normen, afwijkingen, plannen, uitvoeren en borgen. In controlloops zijn verschillende vebetertechnieken met elkaar gecombineerd.

 

De eerste stap is het formuleren van duidelijke KPI's waar de normen mee vastgelegd worden. Hierna worden afwijkingen op QCDE volgens een vast concept van een probleem analyse naar een oplossing geleid. Daarna wordt er een controle uitgevoerd of de oplossingen geborgd zijn. Dit wordt gedaan via een afwijkingskaart. Daarnaast is er van operator tot management standaardwerk geformuleerd. Dit alles wordt in onderstaand schema op verschillende niveaus en verschillende frequenties uitgevoerd.

 

Controlloops brengt verantwoording laag in de organisatie en afwijkingen kunnen geëscaleerd worden van links onder naar rechtsboven (zie schema).